Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

07 mars 2007

VEHIVAVY AHO

Vehivavy aho fa tsy lehilahy.

Samy hafa ny talenta nomena azy sy ny ahy.

Toa azy, manana ny hasiko aho sy ny zo

Hihary eto amin’ny taniko, hiteny ny hevitro, ho to.

 

Vehivavy aho. Indrisy! Kilema izany mazàna,

Indrindra moa ny fananan’anaka any am-piasana.

Araraotina ahena ny karamako, roahina aho

Fa be erehina, hono, tsy mahavita izao sy izao…

 

Vehivavy aho. Bantina ho fanaka malemy

Ka tsy avela hitantana ombieny ombieny

Mba tsy hahafahako miaro ny hasiko

Raha Adama manampatra ny filany amiko.

 

Vehivavy aho. Reharehako nefa izany.

Izaho no nihavian’ny olona rehetra eto an-tany,

Nikolo, nanabe, nanefy azy ireo ho lehilahy

Mahomby, manan-jara ary manam-panahy.

 

Vehivavy aho. Mila ahy ny firenena,

Ny tokantranoko raha te-hahomby sy hanankarena.

Ka dia hitolona aho ho afaka ny andriambavilanitra

Ho an’ny zanako, ho an’ny taniko, ho voninahitr’Andriamanitra!

 

Domoina, 7 marsa 2007

 

Écrit par Domoina RATOVOZANANY dans Poème en malgache | Commentaires (1) | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook

30 janvier 2007

HITIA ANAO

Handao izay rehetra mamiko
Hiarahana aminao,
Hanokana ny hoaviko
Hahasambatra anao,

Izay talenta, soa ananako,
Omeko, afoiko daholo !
Ny aiko sy ny fitiavako
Ho anao manontolo…

Na ho mamy na hangidy,
N’inon’inona hanjo ahy,
Hitia anao ry sarobidy,
No voadiko mandrakizay !

Ny foko tia, tena tia,
Nifidy anao ho anjarany.
Hatramin’izao ka ho doria,
Hitia anao hatramin’ny farany…

Domoina Ratovozanany, 2002

Écrit par Domoina RATOVOZANANY dans Poème en malgache | Commentaires (1) | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook