Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

Poème en malgache

 • VEHIVAVY AHO

  Vehivavy aho fa tsy lehilahy.

  Samy hafa ny talenta nomena azy sy ny ahy.

  Toa azy, manana ny hasiko aho sy ny zo

  Hihary eto amin’ny taniko, hiteny ny hevitro, ho to.

   

  Vehivavy aho. Indrisy! Kilema izany mazàna,

  Indrindra moa ny fananan’anaka any am-piasana.

  Araraotina ahena ny karamako, roahina aho

  Fa be erehina, hono, tsy mahavita izao sy izao…

   

  Vehivavy aho. Bantina ho fanaka malemy

  Ka tsy avela hitantana ombieny ombieny

  Mba tsy hahafahako miaro ny hasiko

  Raha Adama manampatra ny filany amiko.

   

  Vehivavy aho. Reharehako nefa izany.

  Izaho no nihavian’ny olona rehetra eto an-tany,

  Nikolo, nanabe, nanefy azy ireo ho lehilahy

  Mahomby, manan-jara ary manam-panahy.

   

  Vehivavy aho. Mila ahy ny firenena,

  Ny tokantranoko raha te-hahomby sy hanankarena.

  Ka dia hitolona aho ho afaka ny andriambavilanitra

  Ho an’ny zanako, ho an’ny taniko, ho voninahitr’Andriamanitra!

   

  Domoina, 7 marsa 2007

   

 • HITIA ANAO

  Handao izay rehetra mamiko
  Hiarahana aminao,
  Hanokana ny hoaviko
  Hahasambatra anao,

  Izay talenta, soa ananako,
  Omeko, afoiko daholo !
  Ny aiko sy ny fitiavako
  Ho anao manontolo…

  Na ho mamy na hangidy,
  N’inon’inona hanjo ahy,
  Hitia anao ry sarobidy,
  No voadiko mandrakizay !

  Ny foko tia, tena tia,
  Nifidy anao ho anjarany.
  Hatramin’izao ka ho doria,
  Hitia anao hatramin’ny farany…

  Domoina Ratovozanany, 2002